Шарандаченко, Алла Сергіївна. «ФОРМАНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАСНЫХ В РЕЧИ ДИКТОРОВ АМЕРИКАНСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов 1155, no. 80 (Липень 17, 2015): 165-170. дата звернення Грудень 8, 2021. https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3687.