Лукьянова, Т. Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов», no 85, Oct. 2017, pp 47-51, https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/9438.