Дребет, В. Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, no 87, July 2018, pp 35-43, https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11130.