[1]
О. Шпак, Комунікативна категорія КОНТАКТ з позицій еколінгвістики, ІФМВІМ, no 85, pp 108-115, Жов 2017.