[1]
В. Дребет, Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі, ІФМВІМ, no 87, pp 35-43, Лип 2018.