Нефьодова, О. Д. (2018) «Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену“Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей», Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 0(86), с. 110-117. doi: 10.26565/2227-8877-2017-86-14.