1. Dudoladova A., Dudoladova O., Varenko T. Підвищення мотивації студентів до розвитку словникового запасу за допомогою фільмів мовою оригіналу // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2017. № 85. C. 170-176.