1. Шпак О. Комунікативна категорія КОНТАКТ з позицій еколінгвістики // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2017. № 85. C. 108-115.