1. Лукьянова Т. Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2017. № 85. C. 47-51.