1. Тараненко Л.І. ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2015. № 80 (1155). C. 157-164.