1. Молодчая Н.С. ОСОБЕННОСТЬ СВОЙСТВА НОВИЗНЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2015. № 80 (1155). C. 81-85.