1. Пірог І.І. АРГУМЕНТАЦІЯ У СВІТЛІ КОГНІТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2015. № 80 (1155). C. 47-52.