1. Жихарєва О.О. ЕКОКОНЦЕПТ ШЛЯХ ДО ВІРИ В АНГЛОМОВНІЙ КНИЗІ БУТТЯ: НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2015. № 80 (1155). C. 40-46.