1. Віротченко С., Авдєєнко І. Комунікативно-прагматичні характеристики новорічної промови президента (на матеріалі української, англійської та китайської мов) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2022. № 95. C. 7-13.