1. Голуб І. Сенсибілізація студентів до існування соціокультурних особливостей у реалізації ввічливості на заняттях з іноземної мови // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2021. № 94. C. 60-67.