1. Безугла Л., Новікова О. Адресованість імплікатур у драматургічному дискурсі // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2021. № 94. C. 7-14.