1. Гостра К. Критерії відбору прецедентних феноменів культури для навчання іноземної мови // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2021. № 93. C. 61-65.