1. Пасынок В. Інтеграція французької мови, культури та художніх текстів в аспекті «Домашнє читання» // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2018. № 87. C. 161-167.