1. Дребет В. Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2018. № 87. C. 35-43.