1. Нефьодова О.Д. Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену“Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2018. № 86. C. 110-117.