Лукьянова, Т. 2017. Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов», no 85 (Жовтень), 47-51. https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/9438.