Шпак, О. (2017). Комунікативна категорія КОНТАКТ з позицій еколінгвістики. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 108-115. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/9483