Віротченко, С., & Авдєєнко, І. (2022). Комунікативно-прагматичні характеристики новорічної промови президента (на матеріалі української, англійської та китайської мов). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 7-13. https://doi.org/10.26565/2786-5312-2022-95-01