Пасынок, В. (2018). Інтеграція французької мови, культури та художніх текстів в аспекті «Домашнє читання». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 161-167. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11146