Дребет, В. (2018). Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 35-43. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11130