(1)
Пірог, І. І. АРГУМЕНТАЦІЯ У СВІТЛІ КОГНІТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу). ІФМВІМ 2015, 1155, 47-52.