(1)
Дребет, В. Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі. ІФМВІМ 2018, 35-43.