[1]
Шпак, О. 2017. Комунікативна категорія КОНТАКТ з позицій еколінгвістики. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 85 (Жов 2017), 108-115.