[1]
Дребет, В. 2018. Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 87 (Лип 2018), 35-43.