[1]
N. Filonenko, A. Babachenko, G. Kononenko, and E. Domina, “Solubility of Carbon, Manganese and Silicon in α-Iron of Fe-Mn-Si-C Alloys”, East Eur. J. Phys., no. 4, pp. 90-94, Nov. 2020.