Sereda, I., Hrechko, Y., Babenko, I. and Azarenkov, M. (2022) “The Features of Intense Electron Flow Impact on Metal Hydride Electrode”, East European Journal of Physics, (2), pp. 99-102. doi: 10.26565/2312-4334-2022-2-12.