Sayenko, Sergii, Volodymyr Shkuropatenko, Yevhenii Svitlychnyi, Anna Zykova, Svitlana Karsim, Dmytro Kutnii, and Volodymyr Morgunov. 2023. “Vitrification of a Simulator of Vat Residues from Liquid Radioactive Waste”. East European Journal of Physics, no. 1 (March), 94-101. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-1-11.