Sereda, I., Hrechko, Y., Babenko, I., & Azarenkov, M. (2022). The Features of Intense Electron Flow Impact on Metal Hydride Electrode. East European Journal of Physics, (2), 99-102. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-2-12