(1)
Sayenko, S.; Shkuropatenko, V.; Svitlychnyi, Y.; Zykova, A.; Karsim, S.; Kutnii, D.; Morgunov, V. Vitrification of a Simulator of Vat Residues from Liquid Radioactive Waste. East Eur. J. Phys. 2023, 94-101.