(1)
Malykhin, D. G.; Kovtun, K. V.; Yurkova, T. S.; Grytsyna, V. M.; Kovtun, G. P.; Tantsura, I. G.; Virych, V. D.; Gorbenko, Y. V.; Voyevodin, V. M. Surface Purity Effect on Irregularities of Changes in Deformation Texture of Zr-2.5% Nb Alloy. East Eur. J. Phys. 2021, 50-54.