1. Lutskiv O. СВІТОВИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2019. № 97. C. 16-20.