1. Петрова А., Акулова Г., Назаренко Н. Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактора капіталу на основі мультиагентної моделі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2018. № 93. C. 129-136.