1.
Корнус АО. Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем. Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія [інтернет]. 1 [цит. за 26, Жовтень 2021];0(1070):42-7. доступний у: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/741