Дядченко, В. В., Г. В. Каракуркчі, С. Ю. Петрухін, А. В. Дядченко, Е. О. Кочанов, Н. В. Максименко, and А. В. Шумілова. “Assessment of Conformity Environmental Territories of European Countries to Criteria of IUCN”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», no. 15, Jan. 2017, pp. 21-28, doi:10.26565/1992-4259-2016-15-03.