[1]
О. М. Крайнюков, «Моделювання зв’язку результатів біотестування і компонентного складу води», Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія, вип. 1070, с. 55-58, Лют 2014.