[1]
А. О. Корнус, «Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем», Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія, вип. 1070, с. 42-47, 1.