[1]
В. М. Шмандій і О. В. Харламова, «Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу», Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія, вип. 1070, с. 24-30, Лют 2014.