[1]
А. Н. Некос, ШулікаБ. O., і О. В. Мальчук, «Екологічна безпека та якість рослинних продуктів харчування (на прикладі винограду)», Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія, вип. 22, с. 32-42, Трав 2020.