Дядченко, В. В., Каракуркчі, Г. В., Петрухін, С. Ю., Дядченко, А. В., Кочанов, Е. О., Максименко, Н. В. and Шумілова, А. В. (2017) “Assessment of Conformity Environmental Territories of European Countries to Criteria of IUCN”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», (15), pp. 21-28. doi: 10.26565/1992-4259-2016-15-03.