Goncharuk, O., Kukuruza, O. і Potrokhov, A. (2020) Стан фітоценозу у парку природи ‘Беремицьке’, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (22), pp 93-99. doi: 10.26565/1992-4259-2020-22-09.