1. Дядченко В.В., Каракуркчі Г.В., Петрухін С.Ю., Дядченко А.В., Кочанов Е.О., Максименко Н.В., Шумілова А.В. Assessment of Conformity Environmental Territories of European Countries to Criteria of IUCN // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy». 2017. № 15. C. 21-28.