1. Корнус А.О. Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 1. № 1070. C. 42-47.