1. Шмандій В.М., Харламова О.В. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2014. № 1070. C. 24-30.