1. Шумілова А. Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП «Слобожанський» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2016. C. 104-111.