1. Юрасов С., Алексєєнко О. Статистичні інструменти аналізу часових закономірностей зміни якості водних об’єктів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2016. C. 59-67.